Projekt 1 – redesign hjemmeside – FUND

Projektbeskrivelsen lyder på;

Et projekt hvor du lærer at vurdere og opstille kriterier for et redesign af en hjemmeside.
Gruppeprojekt med evaluering af mundtlig/visuel præsentation og klientrapport

Her skulle vi redesigne FUNDs Friskoles hjemmeside og lave en klientrapport. FUNDs Friskole er relativ ny og deres hjemmeside var ikke just brugervenlig eller indbydende for det kommenede forældre og børn.

Jeg var i gruppe med Mads, Lærke og Jonas. Det var første gang vi skulle i krig med et større projekt og vi var alle spændte på hvordan samarbejdet ville gå. Jeg havde en forestilling om, at de alle var fantastiske mennesker med hver deres kompetencer og færdigheder. Jeg blev ikke skuffet!

Du kan se vores klientrapport med det samme her;

Første trin for os var at lave en NUG analyse af deres nuværende hjemmeside.Her kan du se hvad vi har svaret;

Vi var ret hurtig enige om hvad hjemmesiden manglede eller hvad der kunne forbedres. Det var blandt andet;

  • Tekst hieraki
  • Billeder som støtter op om indholdet
  • God typografi

Da vi have fundet de største mangler på hjemmesiden, gik vi igang med at lave personas for at understøtte hvad kommende forældre og andre bruger manglede og ønskede på en brugervenlig hjemmeside. Det var meget vigtigt for os at ramme den rigtige målgruppe, da det afhang af vores kommende design. Her kan du se vores personaer;

Da vi skulle igang med selve vores projekt – redesign FUNDs Friskoles hjemmeside, blev der arbejdet med diverse metoder og teorier. Vi fik arbejdet med C.R.A.P, design thinking og en ekspertduvering for at gøre den nye hjemme side så brugervenlig og indbydende som muligt. Her kan du se hvordan vi har opstillet C.R.A.P og Jakob Nielsens Heuristisk (ekspertduvering);

Vi arbejdede på moodboards, styletiles, wireframes og som tidligere nævnt personaer. Ud fra alt dette i baghovedet kunne vi give vores gruppes bud på FUNDs Friskoles nye hjemmeside.

Her kan du se vores moodboard og styletile;

Angående vores moodboard og styletile ville vi gerne holde det simpelt, men også gerne give et grønt frisk pust, da FUND Friskole både går op i børenes ve og vel, men også kører den økologiske stil. De går meget op i at tingene skal leges ind og ikke skoles ind, så vi ville gerne videregive de elementer og vi havde specielt fokus på deres eget motto “Hvorfor er du så dejlig” og hele deres logo,som går ud på, at de “vil være ‘FUND’-finder istedet for ‘fejl’-finder” – Katrine Anna Andersen.

Her kan du se vores forside stillet op imod FUNDs Friskoles;

Min egen rolle i projektet gik primær ud på, at finde informationer omkring FUND og deres budskab, undersøge deres sociale medier og hjælpe på kryds og tværs. Jeg endte med at arbejde en del sammen med Mads på mock-up i Adobe XD, vi eksperimenterede med hvilke elementer vi skulle have med, undersøgte andre skolers hjemmesider, kiggede på transistions, farvevalg og hvilke billeder der ville komme stærk igennem med FUNDs budskab i mente.

Vi har primært arbejdet i Adobe XD, Adobe Indesign og Photoshop. Jeg må indrømme mine egne kompetencer ikke var så større i disse programmer, men jeg var glad for at vi sammen i gruppen kunne hjælpe hinanden eller findes løsninger til det vi gerne ville frem til. Det skal dog siges, at det godt kunne blive en udfordring da vi lige skulle lære at fungere som et team, og det var ikke altid lige let at blive enige om et design.

Klientrapporten skulle også sættes op i Indesign og igen var der ikke nogen af os der havde så meget erfaring med programmet, så frustrationer kunne godt opstå hen af vejen, men vi fik løst det ved at undersøge, eksperimenter og se videoer med og omkring programmet.

Her kan du se et billede der forklare hvad vores tanker var omkring vores forside, – du kan også se det i vores klientrapport, som ligger som en pdf øverst på siden.

Da projektet var afsluttet og afleveret, skulle vi holde et oplæg, hvor vi skulle vise og forklare omkring vores redesign. Selve oplægget gik fint, men vi var nogle stykker der havde præsentations angst, så vi måtte prøve at støtte hinanden op, eller hjælpe til hvis den der talte gik i stå.

Til feedback hos Andrea – en af vores vejleder, fik vi af vide, at det hele overordnet gik godt, men at der var nogle små fejl og mangler som vi kunne forbedre til næste gang. Det var for eksempel at vores font (skrifttype) uheldigt nok havde ændret sig et par steder.

Skriv et svar

Luk menu